Статии от категория "Кино и Театър"

Киното и театърът са две форми на живо представление/изкуство. Киното обикновено включва филмовата среда, където една история се разказва чрез движещи се изображения, прожектирани върху екран. Театърът, от друга страна, включва живи актьори, които играят на сцена пред публика. И киното, и театърът могат да се използват за разказване на истории, но средата и начинът, по който историята се представя на публиката, са различни. В киното фокусът е върху визуалните и аудио елементи, докато в театъра фокусът е върху живото представяне на актьорите.

"Никой друг не можеш да научиш, можеш само да му помогнеш да намери знанието в себе си." -- Галилео Галилей