Статии от категория "Мобилни телефони"

Мобилният телефон (още клетъчен телефон, преносим телефон, мобилен апарат), известен в България като мобифон или GSM-телефон (разговорно: „джиесем“), е електронно телекомуникационно средство, вид телефон.

"Никой друг не можеш да научиш, можеш само да му помогнеш да намери знанието в себе си." -- Галилео Галилей