Статии от категория "Строителство и ремонт"

Разликата между изграждането на нов дом и обновяването на съществуващ дом е, че при първото започвате от нулата. Трябва да проектирате и изградите основата на къщата си от нулата. Това може да бъде предизвикателство и скъпо. При последното имате работа със стара структура, която вече е построена.

"Никой друг не можеш да научиш, можеш само да му помогнеш да намери знанието в себе си." -- Галилео Галилей