Статии от категория "Тежки Машини"

Машини

"Никой друг не можеш да научиш, можеш само да му помогнеш да намери знанието в себе си." -- Галилео Галилей